copypasta.dbQ.no
v1.0.3 (31.05.2020)
De siste 5 postene
1AoC-05
22:38 07/12/2020
php
StoneHead
2PoGo
14:32 31/05/2020
nginx
StoneHead
3Post 1589310982
21:16 12/05/2020
Anonymous
4Post 1588375105
01:18 02/05/2020
Anonymous
5Post 1588375094
01:18 02/05/2020
Anonymous
Tittel AoC-05
Lagret av StoneHead
Tidspunkt 07/12/2020 22:38
Kodespråk PHP
Last ned 482.txt
 
<?php
//$fast = true;
if (isset($fast)) {$fil = "input-fast.txt";echo "Eksempel aktiv\n";} else $fil = "input-full.txt";
$linjer = file($fil, FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES);
 
 
function parse($linje) {
  $step0 = substr($linje,0,7);
  $range = range(0,127);
 
  foreach (str_split($step0) as $char) {
    $step1 = array_chunk($range, count($range)/2, true);
    if ($char == "F") { // Front
      $range = $step1[0];
    } else {
      $range = $step1[1];
    }
  }
  $row = $range;
 
  $step2 = substr($linje,-3);
  $range = range(0,7);
  foreach (str_split($step2) as $char) {
    $step2 = array_chunk($range, count($range)/2, true);
    if ($char == "L") {
      $range = $step2[0];
    } else {
      $range = $step2[1];
    }
  }
  $column = $range;
  return ((array_sum($row) * 8) + array_sum($column));
}
 
$seter = range(0,1000);
foreach ($linjer as $linje) {
  $tall = parse($linje);
  unset($seter[$tall]);
}
 
for ($i=1;$i<=999;$i++) {
  if (isset($seter[$i]) AND !isset($seter[$i-1]) AND !isset($seter[$i+1])) echo "Ditt sete: ".$seter[$i]."\n";
}
 
Siden er utviklet av dbQ / Steinar Seljevold.
Alle tekst/kode (c) deres respektive eiere.
gratis shell hos shellpro - Lagre bilderim.dbq.no - Pastebincopypasta.dbq.no